Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Korištenje prioriteta otvora blende, prioriteta zatvarača i načina rada s ručnim podešavanjem
Proširene funkcije
  49
Korištenje načina rada Prioritet okidača
Način rada Prioritet okidača omogućuje vam ručno postavljanje brzine okidača dok 
fotoaparat automatski odabire odgovarajuću vrijednost otvora blende
Okrenite kotačić odabira na G.
Odaberite 
.
•  Za odabir drugog načina rada kada je kotačić odabira postavljen na G, 
pritisnite [b] ili dodirnite  , a zatim odaberite način rada.
Pritisnite [o] → [F/t] za podešavanje brzine okidača.
•  Za prikaz kotačića možete dodirnuti brzinu okidača na zaslonu.
•  Također, kotačić na zaslonu možete povući na lijevu ili desnu stranu.
•  Pogledajte stranicu 47 za više informacija o brzini okidača.
OK: Promijenite brzinu okidača
Pritisnite [o] za spremanje postavki.
Podesite opcije. 
•  Za popis opcija pogledajte “Mogućnosti snimanja”. (str. 66)
Kadrirajte subjekt u okviru i dopola pritisnite [Okidač] za fokusiranje.
Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
Kada ISO opciju postavite na Automatski, zaslon se možda neće automatski 
promijeniti tako da odgovara brzini okidača. U tom slučaju, fotoaparat nalazi 
odgovarajuću vrijednost ekspozicije automatskom promjenom ISO opcije tijekom 
fotografiranja. Za ručno podešavanje ISO opcije, pritisnite [m], a zatim 
odaberite ISO → opciju.