Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Uporaba Pametnog načina rada
Proširene funkcije
  52
Kada je gumb [Okidač] pritisnut, polako okrećite fotoaparat u 
smjeru koji će omogućiti snimanje ostatka panorame.
•  Strelice koje pokazuju prema smjeru kretanja i čitava snimljena slika 
prikazane su u okviru prikaza.
•  Kada su prizori poravnati, fotoaparat automatski snima sljedeću fotografiju.
Stabilnost: Ravna crta predstavlja 
slabije podrhtavanje fotoaparata.
Kada ste završili, otpustite [Okidač].
•  Kada ste snimili sve potrebne snimke, fotoaparat ih kombinira u jednu 
panoramsku fotografiju.
Uporaba načina rada Panorama
U načinu rada Panorama, možete snimiti široku panoramsku scenu u jednoj 
fotografiji. Način snimanja panorama snima i kombinira niz fotografija za stvaranje 
panoramske slike.
S Primjer snimanja
Okrenite kotačić odabira na s.
Odaberite Panorama.
Kadrirajte subjekt u okviru i dopola pritisnite [Okidač] za fokusiranje.
•  Poravnajte fotoaparat krajnje lijevo ili krajnje desno, ili pri samom vrhu ili dnu, 
u odnosu na scenu koju želite snimiti.
Pritisnite i zadržite [Okidač] za početak snimanja.