Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Proširene funkcije
  54
Korištenje načina rada Najbolja slika lica
U načinu rada Najbolja slika lica možete snimiti više fotografija te zamijeniti lica i na taj način kreirati najbolju moguću sliku. Ovaj način koristite za odabir najbolje slike svake 
osobe prilikom snimanja grupnih fotografija.
Dodirnite najbolju sliku od 5 lica koja su snimljena.
•  Ponovite korake od 4 do 5 za zamjenu ostalih lica na fotografiji.
• 
 pojaviti će se ikona na onoj slici koju fotoaparat preporuči.
Dodirnite 
 za spremanje fotografije.
• 
Podrhtavanje fotoaparata spriječite korištenjem stativa.
• 
Rezolucija je podešena na 
 ili nižu.
Okrenite kotačić odabira na i.
Kadrirajte subjekt u okviru i dopola pritisnite [Okidač] za fokusiranje.
Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
•  Fotoaparat uzastopno snima 5 fotografije.
•  Prva fotografija podešena je kao slika pozadine.
•  Fotoaparat automatski otkriva lica nakon snimanja.
Dodirnite lice za zamjenu.