Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Proširene funkcije
  55
Korištenje načina rada Moj čarobni okvir
U načinu rada Moj čarobni okvir, dio fotografije možete učiniti prozirnim i snimiti 
novu fotografiju u prozirnom području.
Okrenite kotačić odabira na g.
Odaberite  .
•  Za odabir drugog načina rada kada je kotačić odabira postavljen na g, 
pritisnite [b] ili dodirnite  , a zatim odaberite način rada. Također, možete 
odabrati drugi način rada pritiskom na [m] i odabirom načina rada.
Dopola pritisnite [Okidač] za fokusiranje, a zatim pritisnite [Okidač
za snimanje fotografije pozadine.
•  Za odabir fotografije pozadine odaberite između spremljenim fotografijama, 
pritisnite [m] a zatim odaberite Odaberite sliku → željena fotografija. 
Ne možete odabrati video datoteku, GIF datoteku ili fotografiju snimljenu u 
načinu rada Panorama. 
Dodirnite Postavi.
•  Za ponovno snimanje fotografije pozadine dodirnite Ponovno snimi.
Ponovno snimi
Postavi
Odaberite kadar.
•  Za odabir novog okvira kadra i podešavanje debljine olovke, dodirnite  .
Uporaba načina rada Dodatni čarobni efekti
U načinu rada Dodatni čarobni efekti možete snimiti fotografiju ili videozapis s različitim efektima.