Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Uporaba načina rada Dodatni čarobni efekti
Proširene funkcije
  56
Za podešavanje veličine povucite ugao okvira.
Povucite odabrani okvir radi postavljanja na željeno mjesto.
Pritisnite [o].
Podesite prozirnost pomicanjem klizača ili dodirivanjem ikona +/- za 
prilagodbu.
Prozirnost
10 
Kadrirajte subjekt u okviru i dopola pritisnite [Okidač] za fokusiranje.
•  Za ponovno snimanje fotografije pozadine dodirnite 
.
11 
Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
•  Pritisnite [b] za povratak na prethodni zaslon.
12 
Dodirnite 
 za spremanje fotografije.
• 
Neke opcije snimanja nisu dostupne.
• 
Fokus je postavljen na prozirno područje okvira.
• 
Rezolucija je podešena na