Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Uporaba načina rada Dodatni čarobni efekti
Proširene funkcije
  57
Uporaba načina Fotografija pokreta
U načinu rada Fotografija pokreta, možete snimiti i kombinirati nizove fotografija, a 
zatim odabrati područje za animiranje radi stvaranja GIF animacije.
Okrenite kotačić odabira na g.
Odaberite  .
•  Za odabir drugog načina rada kada je kotačić odabira postavljen na g, 
pritisnite [b] ili dodirnite  , a zatim odaberite način rada. Također, možete 
odabrati drugi način rada pritiskom na [m] i odabirom načina rada.
Kadrirajte subjekt u okviru i dopola pritisnite [Okidač] za fokusiranje.
Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
•  Fotoaparat snima više fotografija dok žaruljica statusa trepće.
Na zaslonu nacrtajte područje koje će biti animirano.
•  Možete odabrati više područja.
Ikona
Opis
Podešavanje debljine kista.
+/-
Podešavanje brzine kretanja.
Ponovo snimanje fotografije.
Povratak na prijašnji zaslon.
Dodirnite 
 za spremanje fotografije.
• 
Rezolucija je podešena na 
.
• 
Podrhtavanje fotoaparata spriječite korištenjem stativa.
• 
Spremanje datoteka može potrajati.