Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Uporaba načina rada Dodatni čarobni efekti
Proširene funkcije
  58
Korištenje načina rada Filtar slika
Primijenite različite efekte filtriranja na svoje fotografije i snimite jedinstvene slike.
Minijaturno
Vinjetiranje
Fish-eye
Skica
Okrenite kotačić odabira na g.
Odaberite 
.
•  Za odabir drugog načina rada kada je kotačić odabira postavljen na g, 
pritisnite [b] ili dodirnite  , a zatim odaberite način rada. Također, možete 
odabrati drugi način rada pritiskom na [m] i odabirom načina rada.
Odaberite efekt.
Opcija
Opis
Minijaturno
Primjena efekta pomicanja i prikažite subjekt u obliku 
minijature.
Vinjetiranje
Primijenite retro boje, visoki kontrast i izraženi efekt 
vinjetiranja Lomo fotoaparata.
Bojenje tintom
Primijenite efekt skiciranja tintom.
Slika u ulju
Primjena efekta uljanih boja.
Crtić
Primjena efekta crtića.
Poprečni filtar
Dodavanje crta koje zrače prema vani od svijetlih 
objekata kako bi oponašali vizualni učinak poprečnog 
filtera.
Skica
Primijenite efekt skice crtane grafičkom olovkom.
Blago izoštravanje
Sakrijte nesavršenstva lica ili primijenite nestvarne 
efekte.
Fish-eye
Potamnite rubove okvira i izmijenite objekte tako da 
oponašaju vizualne efekte objektiva riblje oko.
Klasično
Primijenite crno-bijeli efekt.
Retro
Primijenite efekt sepije.
Snimka sa 
zumiranjem
Zamućivanje rubova fotografije radi naglašavanja 
subjekata u središtu.