Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Uporaba načina rada Dodatni čarobni efekti
Proširene funkcije
  59
Kadrirajte subjekt u okviru i dopola pritisnite [Okidač] za fokusiranje.
Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
• 
Ovisno o odabranoj opciji rezolucija se može automatski promijeniti na 
 ili na 
manju vrijednost.
• 
Za primjenu efekata filtra na spremljene fotografije pritisnite [m] a zatim 
odaberite Odaberite sliku → željena slika. Ne možete odabrati video datoteku, 
GIF datoteku ili fotografiju snimljenu u načinu rada Panorama. 
Uporaba načina filtra filma
Primijenite različite efekte filtriranja na svoje videozapise i kreirajte jedinstvene slike.
Okrenite kotačić odabira na g.
Odaberite 
.
•  Za odabir drugog načina rada kada je kotačić odabira postavljen na g, 
pritisnite [b] ili dodirnite  , a zatim odaberite način rada. Također, možete 
odabrati drugi način rada pritiskom na [m] i odabirom načina rada.
Odaberite efekt.
Opcija
Opis
Minijaturno
Primjena efekta pomicanja i prikažite subjekt u obliku 
minijature.
Opcija
Opis
Vinjetiranje
Primijenite retro boje, visoki kontrast i izraženi efekt 
vinjetiranja Lomo fotoaparata.
Skica
Primijenite efekt skice crtane grafičkom olovkom.
Fish-eye
Potamnite rubove okvira i izmijenite objekte tako da 
oponašaju vizualne efekte objektiva riblje oko.
Klasično
Primijenite crno-bijeli efekt.
Retro
Primijenite efekt sepije.
Efekt palete 1
Napravite snažan izgled sa oštrim kontrastom i jakom 
bojom.
Efekt palete 2
Scene načinite čistim i jasnim.
Efekt palete 3
Primijenite nježni smeđi ton.
Efekt palete 4
Napravite hladan i monoton efekt.
Pritisnite   (Snimanje videozapisa) za pokretanje videozapisa.
Ponovno pritisnite   (Snimanje videozapisa) za zaustavljanje 
snimanja.
• 
Ako odaberite Minijaturno, ubrzati će se brzina reprodukcije.
• 
Ako odaberete Minijaturno, ne možete snimati zvuk videozapisa.
• 
Ovisno o odabranoj opciji rezolucija snimanja može se automatski promijeniti na 
 ili na manju vrijednost.