Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Uporaba načina rada Dodatni čarobni efekti
Proširene funkcije
  60
Korištenja načina rada Umjetnički efekti
U načinu rada Umjetnički efekti možete snimati fotografiju pomoću različitih efekata 
filtra ili raznih tekstura, a zatim dodaje efekte poteza kistom ili olovkom.
Okrenite kotačić odabira na g.
Odaberite 
•  Za odabir drugog načina rada kada je kotačić odabira postavljen na g, 
pritisnite [b] ili dodirnite  , a zatim odaberite način rada. Također, možete 
odabrati drugi način rada pritiskom na [m] i odabirom načina rada.
Odaberite efekt. 
Opcija
Opis
Svjetlo
Kreira efekt difuzije svjetla.
Lomo
Oponaša efekt objektiva Lomo kamere.
Raspuklina
Kreira efekt raspukle zemlje.
Sepija
Primijenite smeđi sepia ton.
Tkanina
Kreira efekt tkanine.
Stari film
Stvara dojam fotografije snimljena pomoću starog filma.
Opcija
Opis
Zgužvani papir
Kreira efekt zgužvanog papira. 
Vodene boje
Primjena efekta vodenih boja.
Val
Kreira efekt vala. 
Crtić
Primjena efekta crtića.
Pijesak
Kreira efekt pijeska.
Polutonska točka
Kreira efekt polutonske točke.
Neravni površina 
zida
Kreira efekt neravne površine zida.
Skica
Primijenite efekt skice crtane grafičkom olovkom. 
Sepija-Strip
Kreira smeđkasti efekt stripa. 
Dopola pritisnite [Okidač] za fokusiranje, a zatim pritisnite [Okidač
za snimanje fotografije pozadine. 
•  Za odabir fotografije pozadine odaberite između spremljenim fotografijama, 
pritisnite [m] a zatim odaberite Odaberite sliku → željena slika. Ne 
možete odabrati video datoteku, GIF datoteku ili fotografiju snimljenu u 
načinu rada Panorama. 
Dodirnite Postavi
•  Za ponovno snimanje fotografije pozadine dodirnite Ponovno snimi