Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Mogućnosti snimanja
Saznajte kako postaviti opcije u načinu snimanja.