Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Mogućnosti snimanja
  67
Odabir rezolucije i kvalitete
Saznajte kako mijenjati rezoluciju slike i postavke kvalitete.
Podešavanje rezolucije videozapisa
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Veličina video zapisa.
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opis
1920 X 1080: HD datoteke visoke kvalitete za reprodukciju na 
HDTV-u.
1280 X 720: HD datoteke za reprodukciju na HDTV-u.
640 X 480: SD datoteke za reprodukciju na analognom TV-u.
Za dijeljenje: Objavite na internetskim stranicama putem bežične 
mreže (najviše 30 sekundi).
Odabir rezolucije
Povećanje rezolucije fotografija ili videozapisa uključivat će više piksela pa se može 
ispisati na većem papiru ili prikazati na većem zaslonu. Većom rezolucijom povećava 
se i veličina datoteke.
Podešavanje rezolucije fotografije
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Veličina slike slike. 
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opis
4608 X 3456: Ispis na papiru formata A1.
4608 X 3072: Ispis na papiru formata A1 u širokom omjeru (3:2).
4608 X 2592: Ispis na papiru formata A1 u rasponu panorama 
(16:9) ili reproduciranje na HDTV-u.
3648 X 2736: Ispis na papiru formata A2.
2832 X 2832: Ispis na papiru formata A3 u omjeru 1:1.
2592 X 1944: Ispis na papiru formata A4.
1984 X 1488: Ispis na papiru formata A5
1920 X 1080: Ispis na papiru formata A5 u omjeru 16:9 
(panorama) ili reprodukcija na HDTV-u.
1024 X 768: Privitak za e-poštu.
    T p A h M s i g