Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Odabir rezolucije i kvalitete
Mogućnosti snimanja
  68
Odabir kvalitete fotografije
Postavite postavku kvalitete fotografije. Slike veće kvalitete bit će veće veličine. 
Fotoaparat komprimira i sprema fotografije koje snimite u JPEG formatu.
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Kvaliteta.
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opis
Jako fino: Snimanje fotografija super visoke kvalitete.
Fino: Snimanje fotografija visoke kvalitete.
Normalno: Snimanje fotografija normalne kvalitete.
    p A h M i g