Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
 
  6
Oznake korištene u ovom priručniku
Način
Oznaka
Pametni Auto
T
Program
p
Prioritet otvora zaslona, Prioritet zatvarača,  
Ručno postavljanje
G
Način rada Smart
s
Najbolji izraz lica
i
Magično plus
g
Postavke
n
Wi-Fi
w
Ikone načina snimanja
Ove se ikone prikazuju u tekstu kada je funkcija dostupna unutar načina rada. 
Pogledajte donji primjer.  
Napomena: Načini rada s Način rada Smart ili g Magično plus možda neće 
podržavati funkcije za sve scene ili načine rada.
Na primjer:
Dostupno u načinu 
rada Program, Prioritet 
otvora zaslona i Prioritet 
zatvarača
Ikone korištene u ovom priručniku
Ikona
Funkcija
Dodatne informacije
Sigurnosna upozorenja i mjere opreza
[ ]
Gumbi fotoaparata. Na primjer, [Okidač] predstavlja gumb okidača.
( )
Broj stranice odgovarajuće informacije
Raspored opcija ili izbornika koje trebate odabrati za izvršenje postupka; 
na primjer: Odaberite Prepoznavanje lica → Normalan (predstavlja 
opciju Odaberite Prepoznavanje lica, a zatim odaberite Normalan).
*
Komentar