Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Korištenje funkcije prepoznavanja lica
Mogućnosti snimanja
  79
Snimanje osmijeha
Fotoaparat automatski okida ako otkrije nasmiješeno lice.
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Prepoznavanje lica → Slikanje osmijeha.
Postavite kompoziciju snimka.
•  Fotoaparat automatski okida ako otkrije nasmiješeno lice.
Ako subjekt ima širok osmijeh, 
fotoaparat će ga lakše otkriti.
Savjeti za brisanje lica
•  Kada fotoaparat prepozna lice, on automatski prati lice koje je prepoznao. 
•  Prepoznavanje lica možda neće biti učinkovito ako:
 
- je subjekt udaljen od fotoaparata (okvir fokusa bit će narančaste boje za slikanje 
osmijeha.)
 
- je presvijetlo ili pretamno
 
- subjekt nije okrenut licem prema fotoaparatu
 
- subjekt ima sunčane naočale ili masku
 
- izraz lica subjekta se značajno mijenja
 
- subjekt se nalazi u pozadinskom svjetlu ili uvjeti osvjetljenja nisu prikladni
•  Kada postavite opcije za prepoznavanje lica, AF područje se automatski postavlja 
na Višestruki AF.
•  Ovisno o odabranoj mogućnosti prepoznavanja lica, neke mogućnosti snimanja 
neće biti dostupne.