Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Podešavanje osvjetljenja i boje
Mogućnosti snimanja
  81
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja (ACB)
Ako se izvor svjetlosti nalazi iza subjekta ili se između subjekta i pozadine javlja jaki 
kontrast, subjekt će na fotografiji vjerojatno biti zatamnjen. U tom slučaju postavite 
mogućnost za Automatsko izjednačenje kontrasta (ACB).
▲  Bez mogućnosti  
ACB
▲  Sa mogućnošću  
ACB
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite ACB
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opis
Isključeno: ACB (Automatsko izjednačenje kontrasta) je isključeno.
Uključeno: ACB (Automatsko izjednačenje kontrasta) je uključeno.
Značajka ACB je uvijek uključena u načinu Pametni Auto.
    p A h M
Promjena mogućnosti mjerenja
Način mjerenja odnosi se na način kojim fotoaparat mjeri količinu svjetlosti. 
Osvjetljenje i svjetlo na fotografiji ovisi o odabranom načinu mjerenja.
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Mjerenje.
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opis
Višestruko:
•  Fotoaparat scenu dijeli na nekoliko područja, a zatim mjeri 
intenzitet svjetla za svako područje.
•  Prikladno za većinu fotografija.
Točka:
•  Fotoaparat mjeri samo intenzitet osvjetljenja u samom središtu 
kadra.
•  Ako subjekt nije u središtu kadra, fotografija možda neće imati 
dobru ekspoziciju.
•  Prikladno za subjekt s pozadinskim osvjetljenjem.
Prema središtu:
•  Fotoaparat izračunava srednju vrijednost mjerenja za cijeli kadar s 
naglaskom na središte.
•  Prikladno za fotografije sa subjektom u središtu kadra.
    p A h M