Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Podešavanje osvjetljenja i boje
Mogućnosti snimanja
  82
Biranje postavke izjednačavanja bijele boje
Boja fotografije ovisi o vrsti i kvaliteti izvora svjetlosti. Ako želite postići realistične 
boje fotografije, odaberite prikladne uvjete osvjetljenja kako biste kalibrirali 
izjednačavanje bijele boje, primjerice s mogućnostima za Automatski balans, 
Dnevno svjetlo, Oblačno ili Volfram.
  Automatski balans
  Dnevno svjetlo
  Oblačno
  Volfram
    p A h M
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Balans bijele boje.
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opis
Automatski balans: Automatski podešava izjednačenje bijele boje 
na temelju uvjeta svjetla.
Dnevno svjetlo: Pri snimanju fotografija vani za sunčanog dana.
Oblačno: Pri snimanju fotografija vani za oblačnog dana ili u sjeni.
Fluorescentno_H: Za snimanje pod dnevnom fluorescentnom 
svjetlosti ili 3-smjernim fluorescentnim svjetlom.
Fluorescentno_S: Za snimanje pod bijelim fluorescentnim svjetlom.
Volfram: Za snimanje u zatvorenom prostoru pod žaruljama ili 
halogenim lampama.
Temp. boje: Za podešavanje temperature boja izvora svjetla. (str. 83)
Tvorničke postavke: Za korištenje postavki balansa bijele boje koje 
ste sami zadali. (str. 84)