Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Podešavanje osvjetljenja i boje
Mogućnosti snimanja
  84
Definiranje vlastitog balansa bijele boje
Možete prilagoditi balans bijele boje za snimanje fotografija bijele podloge, kao što 
je komad papira, pod uvjetima osvjetljenja u kojima namjeravate snimiti fotografiju. 
Funkcija balansa bijele boje pomoći će vam da uparite boje na vašim fotografijama 
sa stvarnom scenom.
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Balans bijele boje → Tvorničke postavke.
Objektiv usmjerite prema listu bijelog papira, a zatim pritisnite 
[Okidač].
Komad bijelog papira