Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Korištenje načina kontinuiranog snimanja
Mogućnosti snimanja
  86
Uporaba tajmera
U načinu snimanja, pritisnite [t].
Odaberite mogućnost.
Ikona
Opcija 
2 sek: Snimanje fotografije uz vremensku odgodu od 2 sekunde.
10 sek: Snimanje fotografiju uz vremensku odgodu od 10 sekundi.
• 
Pritisnite [Okidač] za isključivanje tajmera. 
• 
U nekim načinima rada možete postaviti opcije snimanja pritiskom na [m],  
a zatim odabrati Pogon/Tajmer ili Brojač vremena.
Snimanje pojačanih fotografija
Možete koristiti automatsku funkciju višestrukog eksponiranja za snimanje više 
fotografija na kojima se nalazi isti objekt snimanja s različitim vrijednostima 
ekspozicije.
U načinu snimanja, pritisnite [t].
Odaberite AE uzastopnog snimanja..
• 
Kad pritisnete [Okidač], fotoaparat snima 3 uzastopne fotografije, svaku 
s različitom vrijednošću ekspozicije: normalnom, podeksponiranom ili 
preeksponiranom.
• 
Pritisnite [m], a zatim odaberite Postavke AE uzastopnog snimanja za 
odabir vrijednosti ekspozicije.
• 
Snimanje fotografije može potrajati. Koristite stativ za najbolje rezultate.