Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Mogućnosti snimanja
  87
Podešavanje slike
Podesite oštrinu, kontrast ili zasićenje fotografija.
    p A h M
Pritisnite [F/t] za prilagodbu svake pojedinačne vrijednosti.
•  Možete povući klizač ili dodirnite +/- za podešavanje vrijednosti.
Oštrina
Opis
Smekšajte rubove fotografije (prikladno za uređivanje 
fotografija na računalu).
+
Izoštrite rubove kako biste poboljšali jasnoću fotografija. (Na 
taj način možete smanjiti i razinu smetnji na fotografijama.)
Kontrast
Opis
Smanjite boju i osvjetljenje.
+
Pojačajte boju i osvjetljenje.
Zasićenost
Opis
Smanjenje zasićenja.
+
Povećanje zasićenja.
Pritisnite [o] za spremanje svojih postavki.
Odaberite 0 ako ne želite primijeniti bilo kakve efekte (prikladno za ispisivanje).
U načinu snimanja, pritisnite [m].
Odaberite Dotjerivanje slike.
Odaberite mogućnost.
•  Oštrina
•  Kontrast
•  Zasićenost
Dotjerivanje slike : Oštrina
Vraćanje natrag
Postavi
Oštrina
Kontrast
Zasićenost