Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
 
  8
Posebne funkcije fotoaparata
Očitavanje informacija NFC oznake (Tag & Go)
Instalirajte aplikaciju Samsung SMART CAMERA App na uređaj s aktiviranom 
NFC funkcijom, a zatim postavite NFC antenu uređaja pored NFC oznake kamere. 
Aplikacija Samsung SMART CAMERA App automatski će se pokrenuti. Ako aplikacija 
nije instalirana pojavit će se poruka koja će vas upozoriti na potrebu njene 
instalacije. 
Korištenje gumba DIRECT LINK
Pritisnite gumb DIRECT LINK za aktivaciju označene Wi-Fi funkcije.
Postavljanje opcije gumba DIRECT LINK
Možete odabrati pokretanje Wi-Fi funkcije nakon pritiska na gumb DIRECT LINK.
Pristup postavkama.
Pristup opciji gumba DIRECT LINK.
Odaberite Wi-Fi funkciju s popisa.