Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Reprodukcija/Uređivanje
  91
Pokretanje načina reprodukcije
Pregled fotografija ili reprodukcija videozapisa pohranjenih u fotoaparatu.
Pritisnite [P].
•  Prikazat će se najnovija datoteka.
•  Ako je fotoaparat isključen, on će se uključiti i prikazati najnoviju datoteku.
Pritisnite [F/t] za pomicanje po datotekama.
•  Povucite sliku na lijevo ili desno za prebacivanje u drugu datoteku.
•  Pritisnite i držite [F/t] za brzo pomicanje po datotekama.
• 
Ako želite vidjeti datoteke pohranjene u internoj memoriji, izvadite memorijsku 
karticu.
• 
Možda nećete biti u mogućnosti urediti ili reproducirati datoteke koje su 
snimljene drugim fotoaparatima, zbog veličina (veličina slike, itd.) ili kodeka koji 
nisu podržani. Koristite računalo ili drugi uređaj za uređivanje ili reproduciranje 
ovih datoteka.
• 
Fotografije ili videozapisi snimljeni u uspravnom prikazu ne rotiraju se 
automatski, te se u vodoravnom prikazu prikazuju samo ako se fotoaparat ili 
drugi uređaj okrene.
Info o datoteci fotografije
Podaci o datoteci
Histogram
Memorija u upotrebi
Ikona
Opis
Trenutna datoteka/Ukupno datoteka
Naziv mape-Naziv datoteke
Uzastopno snimanje fotografija (pogledajte “Pregledanje datoteka u 
vidu mapa
”, str. 92)
Zaštićena datoteka
Prijenos ili dijeljenje datoteke
Prikažite datoteke kao minijature (str. 93)
Za prikazivanje informacija o datoteci na zaslonu pritisnite [D].
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Saznajte kako reproducirati fotografije ili video te kako upravljati datotekama.