Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Reprodukcija/Uređivanje
  92
Info o datoteci videozapisa
Podaci o datoteci
Ikona
Opis
Trenutna datoteka/Ukupno datoteka
Naziv mape-Naziv datoteke
Video datoteka
GIF datoteka: Datoteka snimljena u načinu rada Fotografija pokreta
Zaštićena datoteka
Reprodukcija videozapisa
Prijenos ili dijeljenje datoteke
Prikažite datoteke kao minijature (str. 93)
Za prikazivanje informacija o datoteci na zaslonu pritisnite [D].
Pregledanje datoteka u vidu mapa
Uzastopno snimljene fotografije pojavit će se kao mapa.
U načinu reprodukcije pritisnite [F/t] ili povucite sliku na lijevo ili 
desno za prebacivanje u željenu mapu.
•  Fotoaparat automatski reproducira fotografije u mapi.
    Pojedinačni pregled
Pritisnite [o] ili rotirajte [Zoom] u desno za otvaranje mape.
•  Možete dodirnuti i 
 Pojedinačni pregled na zaslonu za otvaranje mape.
Pritisnite [F/t] ili povucite sliku na lijevo ili desno za promicanje u 
drugu datoteku.
Pritisnite [o] ili rotirajte [Zoom] u lijevo za povratak u način 
reprodukcije.
•  Također, možete dodirnuti 
 za povratak u način reprodukcije.