Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Reprodukcija/Uređivanje
  93
Pregled datoteka kao minijatura
Skenirajte minijature datoteka.
U načinu reprodukcije rotirajte [Zoom] za prikaz minijatura  
(12 istovremeno). Rotirajte [Zoom] na lijevo, još jednom, za prikaz 
više minijatura (24 istovremeno). Rotirajte [Zoom] na desno za 
povratak na prethodni prikaz.
Dodirnite datoteku za prikaz preko 
cijelog zaslona.
• 
Pritisnite [D/c/F/t] ili povucite zaslon gore ili dolje za prebacivanje na 
prethodnu ili sljedeću stranicu minijatura.
• 
U prikazu minijatura dodirnite i držite datoteke ili pritisnite [m] za njihov 
odabir, a zatim ih izbrišite ili ih prebacite.
Prikaz datoteka po kategoriji
Pregledajte datoteke po kategoriji, poput datuma ili vrste datoteke.
U načinu reprodukcije okrenite [Zoom] ulijevo.
Pritisnite [m], a zatim odaberite Filtar → željena kategorija. 
•  Također, možete dodirnuti 
 za odabir kategorije.
Sve
Datum
Vrsta datot.
Filtar
Vraćanje natrag
Postavi
Ikona
Opis
Sve: Normalan pregled datoteka.
Datum: Prikaz datoteka prema datumu spremanja.
Vrsta datot.: Prikaz datoteka po vrsti datoteke.