Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Reprodukcija/Uređivanje
  94
Dodirnite za otvaranje željenog popisa.
Dodirnite za prikaz željene datoteke.
Okrenite [Zoom] ulijevo za vraćanje na prethodni prikaz.
•  Također, možete dodirnuti 
 za povratak na prethodni prikaz. 
Ukoliko promijenite kategoriju, ovisno o broju datoteka fotoaparatu će možda 
trebati neko vrijeme za prepoznavanje datoteka.
Zaštita datoteka
Zaštitite datoteku od nenamjernog brisanja.
U načinu reprodukcije, odaberite datoteku koju želite zaštititi.
Pritisnite [m], a zatim odaberite Zaštita → Uključeno.
Ponovite korake 1 i 2 te zaštitite dodatne datoteke.
Ne možete izbrisati ili rotirati zaštićenu datoteku.
Brisanje datoteka
Odaberite datoteke za brisanje u načinu reprodukcije.
Brisanje jedne datoteke
Možete odabrati jednu datoteku, a zatim je obrisati.
U načinu reprodukcije odaberite datoteku i pritisnite [ /f].
Kad se pojavi skočna poruka odaberite Da.
• 
Više datoteka možete brisati i u načinu reprodukcije pritiskom opcije [m],  
a zatim odaberite Izbriši → Izbriši → Da.
• 
Također, datoteke može obrisati i u prikazu minijatura tako da dodirnete i držite 
datoteku, a zatim odaberite 
 → OK.