Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Reprodukcija/Uređivanje
  96
Pregled fotografija
Povećajte dio fotografije ili pregledajte fotografije u obliku prikaza slika u nizu.
Povećavanje fotografije
U načinu reprodukcije, okrenite [Zoom] udesno za povećanje dijela 
fotografije. Okrenite [Zoom] ulijevo za smanjenje.
Uvećano područje
Vraćanje natrag
Izrezivanje
Da biste
Opis
Pomaknuli povećano 
područje
•  Pritisnite [D/c/F/t].
•  Povucite zaslon za prikaz drugog dijela fotografije.
Obrezali povećanu 
fotografiju
Pritisnite [o], a zatim odaberite Da. (Izrezana 
fotografija pohranjuje se kao nova datoteka. Izvorna 
fotografija zadržava svoj izvorni oblik.)
• 
Također, možete skupiti ili proširiti prste na zaslonu za smanjenje ili povećanje 
fotografije.
• 
Kad pregledate fotografije koje su snimljene od strane druge kamere, omjer 
zuma može se razlikovati.