Samsung WB350F User Manual (bs, hr)

Download
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Reprodukcija/Uređivanje
  98
Odaberite Pokretanje prikaza slika u nizu.
Prikaz slika u nizu.
•  Pritisnite [o] za pauziranje u toku prikaza slika.
•  Ponovno pritisnite [o] za nastavak prikazivanja slika u nizu.
Pritisnite [b] za zaustavljanje prikaza slika u nizu i povratak u način reprodukcije.
Reprodukcija videozapisa
U načinu reprodukcije možete prikazati videozapis i animiranu fotografiju.
U načinu reprodukcije odaberite videozapis, a zatim pritisnite [o] 
ili dodirnite  .
Pregledanje videozapisa.
Trenutno vrijeme reprodukcije/
Duljina videozapisa
Stop
Ikona
Opis
/
Pomaknite se na prethodnu datoteku/Skeniranje unatrag. (Svaki 
put kad dodirnete ikonu skeniranje unatrag, mijenjate brzinu 
skeniranja ovim redoslijedom: 2X, 4X, 8X.)
/
Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
/
Pomaknite se na sljedeću datoteku/Skeniranje unaprijed. (Svaki 
put kad dodirnete ikonu skeniranje unaprijed mijenjate brzinu 
skeniranja ovim redoslijedom: 2X, 4X, 8X.)
Podešavanje glasnoće ili utišavanje zvuka.
• 
Također, možete rotirati [Zoom] u lijevo ili u desno za podešavanje razine 
glasnoće. 
• 
Prilikom reproduciranja videozapisa, možete koristiti funkcije poput 
pretraživanja unazad i unaprijed i to 2 sekunde nakon početka reprodukcije.
Pregled animiranih fotografija
Uzastopni prikaz animiranih GIF datoteka snimljenih u načinu Fotografija pokreta. 
U načinu reprodukcije, pomaknite se do željene GIF datoteke.
Pritisnite [o] ili dodirnite  .
Pritisnite [b] za prebacivanje u način reprodukcije.