Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Taasesitus/redigeerimine
  99
Fotode suuruse muutmine
Muutke foto suurust ja salvestage see uue failina.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g ja valige 
.
•  Võite vajutada ka [m] ja valige seejärel Pildi redigeerimine.
Foto valimiseks pöörake [Suum] paremale või puudutage 
.
Puudutage 
 seejärel puudutage valikut.
Suuruse muutmine : 2592 X 1944
Salvestamiseks puudutage 
.
Saadavad suuruse muutmise suvandid sõltuvad foto algsest suurusest.
Foto pööramine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g ja valige 
.
•  Võite vajutada ka [m] ja valige seejärel Pildi redigeerimine.
Foto valimiseks pöörake [Suum] paremale või puudutage 
.
Puudutage   seejärel puudutage valikut.
Pööramine : Paremale 90˚
Salvestamiseks puudutage 
.
Kaamera kirjutab originaalfaili üle.
Foto redigeerimine
Teave fotode redigeerimise kohta.
• 
Kaamera salvestab redigeeritud foto uue failina.
• 
Kui redigeerite fotosid, siis salvestab kaamera need automaatselt madalama eraldusvõimega. Keeratud või käsitsi muudetud suurusega fotode eraldusvõimet automaatselt ei 
vähendata.
• 
Te ei saa fotosid redigeerida kui faile kaustas vaatate. Avage kaust ja valige foto iga foto redigeerimiseks.
• 
Osades režiimides jäädvustatud fotosid ei saa redigeerida.