Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Foto redigeerimine
Taasesitus/redigeerimine
  102
Vajutage [F/t] valiku korrigeerimiseks.
•  Valiku korrigeerimiseks võite lohistada liugurit või puudutada +/-.
Puudutage 
 → 
.
Salvestamiseks puudutage 
.
Portreefotode reguleerimine
Kaamera salvestab redigeeritud foto uue failina, kuid võib selle madalamale 
eraldusvõimele teisendada.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g ja valige 
.
•  Võite vajutada ka [m] ja valige seejärel Pildi redigeerimine.
Foto valimiseks pöörake [Suum] paremale või puudutage 
.
Puudutage 
 ja seejärel puudutage Näo viimistlus.
Vajutage [F/t] valiku korrigeerimiseks.
•  Valiku korrigeerimiseks võite lohistada liugurit või puudutada +/-.
•  Numbri kasvades muutub nahatoon heledamaks ja siledamaks.
Salvestamiseks puudutage 
.