Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Taasesitus/redigeerimine
  104
Failide vaatamine teleris
Kuidas näidata pilte või videoid, ühendades kaamera A/V-kaabli abil teleriga.
Lülitage teler sisse ning valige teleripuldi abil A/V videosisendi 
režiim.
Lülitage kaamera sisse.
•  Kaamera läheb teleriga ühendamisel automaatselt taasesitusrežiimi.
Kasutage fotode vaatamiseks ja videoklippide esitamiseks kaamera 
nuppe.
• 
Olenevalt teleri mudelist võib esineda digitaalset müra ning osa pildist ei  
pruugi olla nähtav.
• 
Olenevalt teleri sätetest ei pruugi pildid olla teleriekraani keskel.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse n.
Valige Ühenduvus → Videoväljund.
Valige oma riigile või regioonile sobiv videosignaali väljund. (lk. 140)
Lülitage kaamera ja teler välja.
Ühendage kaamera A/V-kaabli abil teleriga.
Video
Heli