Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Taasesitus/redigeerimine
  105
Failide edastamine arvutisse, mis kasutab 
operatsioonisüsteemi Windows
Kuidas ühendada kaamerat arvutiga irdkettana.
Kaamera ühendamiseks irdkettana peab arvuti kasutama operatsioonisüsteemi 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 või Windows 8.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse n.
Valige Ühenduvus → i-Launcher → Väljas.
Lülitage kaamera välja.
Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil.
Peate USB-kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate vale 
kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
Lülitage kaamera sisse.
•  Arvuti tuvastab kaamera automaatselt.
Valige arvutis Minu arvuti → Irdketas → DCIM → 100PHOTO.
Lohistage või salvestage failid oma arvutisse.
Failide edastamine arvutisse
Failide edastamiseks kaamera mälukaardilt arvutisse ühendage kaamera arvutiga.