Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Failide edastamine arvutisse
Taasesitus/redigeerimine
  106
Kaamera lahutamine (Windows XP puhul)
Windows Vista, Windows 7 ja Windows 8 puhul on kaamera ühenduse katkestamise 
viisid sarnased.
Kui olekutuli kaameral vilgub, oodake, kuni see vilkumise lõpetab.
Klõpsake arvutiekraani alaserva tööriistariba paremas otsas 
.
Klõpsake hüpikteadet.
Klõpsake dialoogiakent, mis näitab ohutut eemaldamist.
Eemaldage USB-kaabel.
Failide edastamine Mac OS-i kasutavasse arvutisse
Kui ühendate kaamera arvutiga, mis kasutab Mac OS-i, tuvastab arvuti seadme 
automaatselt. Failid saab otse kaamerast ilma ühtegi programmi installimata 
arvutisse edastada.
Toetatakse Mac OS 10.5 või uuemat versiooni.
Lülitage kaamera välja.
Ühendage kaamera USB-kaabli abil Mac OS-i kasutava arvutiga.
Peate USB-kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate vale 
kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.