Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Taasesitus/redigeerimine
  108
Programmide kasutamine arvutis
i-Launcher võimaldab faile Multimedia Viewer abil taasesitada ja pakub linke kasulike programmide allalaadimiseks.
Lülitage kaamera sisse.
Installige i-Launcher PC-arvutisse. 
Operatsioonisüsteem
Kuidas installida
Windows
Kui hüpikaken küsib rakenduse i-Launcher 
installimist, valige Jah.
•  Kui hüpikakent ei ilmu, valige Minu arvuti
 → 
i-Launcher
 → 
iLinker.exe.
•  Kui hüpikaken küsib iLinker.exe käivitamist, 
käivitage see kõigepealt.
•  Kui ühendate kaamera arvutiga, kuhu on installitud 
i-Launcher, käivitub programm automaatselt.
Mac
Klõpsake Seadmed → i-Launcher → Mac → iLinker.
Järgige ekraanile ilmuvaid installimisjuhiseid.
Enne programmi installimist veenduge, et arvuti on võrku ühendatud.
Rakenduse i-Launcher installimine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse n.
Valige Ühenduvus → i-Launcher → Sees.
Lülitage kaamera välja.
Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil.
Peate USB-kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate vale 
kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.