Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Programmide kasutamine arvutis
Taasesitus/redigeerimine
  109
Rakenduse i-Launcher kasutamine
i-Launcher võimaldab faile Multimedia Viewer abil taasesitada ja pakub lingi 
programmi PC Auto Backup allalaadimiseks.
• 
Järgneval leheküljel olevad nõuded on soovituslikud. Olenevalt arvuti 
seisukorrast ei pruugi i-Launcher korralikult töötada isegi siis, kui arvuti vastab 
nõuetele.
• 
Kui arvuti ei vasta nõuetele, võib videote esitamisel ilmneda tõrkeid.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud ebasobivate, näiteks ise koostatud 
arvutite kasutamisest.
Rakenduse i-Launcher kasutamisel saadaolevad programmid
Valik
Kirjeldus
Multimedia Viewer
Multimedia Viewer multimeediumivaaturi abil saab faile 
vaadata.
Firmware Upgrade
Kaamera püsivara on võimalik uuendada.
PC Auto Backup
Kui ühendate kaamera arvutiga, pakub i-Launcher 
lingi programmi PC Auto Backup allalaadimiseks. 
Kaameraga tehtud fotosid ja videoid saab arvutisse saata 
juhtmevabalt.
Mac OS-i kasutava arvuti puhul on saadaval ainult Firmware Upgrade võimalus ja 
PC Auto Backup.