Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Programmide kasutamine arvutis
Taasesitus/redigeerimine
  111
Rakenduse Multimedia Viewer kasutamine
Rakendus Multimedia Viewer võimaldab faile taasesitada. Klõpsake Samsung i-Launcher kuval Multimedia Viewer.
• 
Rakendus Multimedia Viewer toetab järgmisi vorminguid:
 
-
Videod: MP4 (Videoklipp: H.264, Heli: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 
-
Fotod: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• 
Teiste tootjate seadmetega salvestatud failide taasesitus ei pruugi olla sujuv.
Fotode vaatamine
3
2
6
7
9
0
!
8
5 4
1
Nr.
Kirjeldus
1
Faili nimi
2
Suurendatud piirkond
3
Histogramm
4
Valitud faili avamine.
5
Histogrammi nupp
6
Vasakule pööramine/paremale pööramine.
7
Eelmise faili juurde liikumine/järgmise faili juurde liikumine.
8
Foto ekraanile mahutamine.
9
Foto vaatamine originaalsuuruses. 
0
Sisse suumimine/välja suumimine
!
2D- ja 3D-režiimi vahetamine.