Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Programmide kasutamine arvutis
Taasesitus/redigeerimine
  113
Püsivara uuendamine
Klõpsake Samsung i-Launcher kuval Firmware Upgrade.
Programmi PC Auto Backup allalaadimine
Klõpsake Samsung i-Launcher kuval PC Auto Backup. Lisateavet programmi PC 
Auto Backup installimise kohta leiate leheküljelt 127.