Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Raadiovõrk
  115
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Siin on teavet selle kohta, kuidas mõne WLAN-i levialas olles pääsupunkti (AP) kaudu ühendust luua. Kuidas konfigureerida võrguühendust.
Ikoon
Kirjeldus
Ad-hoc-võrgu AP
Turvaline AP
WPS-võrgu AP
Signaali tugevus
Vajutage [t] või puudutage AP-seadete suvandite avamiseks  .
•  Kui valite turvalise AP, siis ilmub hüpikaken. WLAN-ga ühendumiseks 
sisestage nõutavad paroolid. Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti 
sisestamine“
. (lk. 118)
•  Kui ilmub sisselogimiskuva, vaadake jaotist „Logimisbrauseri kasutamine“.  
(lk. 116)
•  Kui valite ebaturvalise AP, loob kaamera WLAN-ühenduse automaatselt. 
•  Kui valite WPS-profiili toetava AP, valige   → WPS PIN ühendus ja sisestage 
seejärel AP-seadme PIN-kood. Samuti saate luua ühenduse WPS-profiili 
toega AP-ga, valides kaameras   → WPS-i nupuga ühendus ning vajutades 
nuppu WPS AP-seadmel. 
•  Kui ilmub hüpiksõnum andmekogumise regulatsioonidest, lugege see läbi ja 
nõustuge sellega. 
WLAN ühenduse loomine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige  ,  , 
,   või  .
Järgige kuvatavaid juhiseid, kuni ilmub kuva Wi-Fi seadistus.
•  Kaamera otsib automaatselt kasutatavaid AP seadmeid. 
•  Vajutage teatud režiimides [m] ja valige seejärel Wi-Fi seadistus.  
Valige AP.
Värskenda
Tagasi
•  Valige ühendatavate AP-de loendi värskendamiseks Värskenda.
•  AP käsitsi lisamiseks valige Lisa raadiovõrk. AP käsitsi lisamiseks peab AP 
nimi olema inglise keeles.