Samsung WB350F User Manual (et)

Download
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Raadiovõrk
  117
Näpunäited võrguühenduse kohta
•  Teatud Wi-Fi funktsioonid pole ilma mälukaardita saadaval.
•  Võrguühenduse kvaliteedi määrab AP.
•  Mida suurem on vahemaa kaamera ja AP vahel, seda kauem võtab aega ühenduse 
loomine võrguga.
•  Kui lähedalasuv seade kasutab teie kaameraga sama raadiosagedust, siis võib see 
ühenduse katkestada.
•  Kui teie AP nimi pole inglise keeles, ei pruugi kaamera seadet leida või nimi võib 
olla vääral kujul.
•  Võrgusätete või parooli saamiseks võtke ühendust kas võrguadministraatori või 
võrguteenuse pakkujaga.
•  Kui WLAN nõuab autentimist teenusepakkuja juures, siis ei pruugi ühenduse 
loomine olla võimalik. WLAN-iga ühenduse loomiseks võtke ühendust oma 
võrguteenuse pakkujaga.
•  Olenevalt krüpteeringu tüübist võib numbrite arv paroolis erineda.
•  Kõigis kohtades ei pruugi WLAN-ühenduse loomine olla võimalik.
•  Kaamera võib kuvada APde loendis oleva WLAN-toega printeri. Siiski pole printeri 
kaudu võrku ühendumine võimalik.
•  Võrgu ja teleriga samaaegselt kaamerat ühendada ei saa.
•  Võrku ühendumisega võivad kaasneda täiendavad tasud. Kulud sõltuvad teie 
lepingu tingimustest.
•  Kui kasutate ühenduseks WLAN-i, proovige AP-de loendist mõnd muud AP-d.
•  Ekraanile võidakse kuvada sisselogimisaken, kui valite mõne 
võrguteenusepakkuja tasuta WLAN-i. WLAN-ga ühendumiseks sisestage 
oma tunnus ja parool. Lisateavet registreerimise või teenuste kohta küsige 
võrguteenusepakkujalt.
•  Olge isikuandmete sisestamisel AP-ühendusse ettevaatlik. Ärge sisestage 
oma kaamerasse maksu- või krediitkaardiandmeid. Tootja ei vastuta võimalike 
probleemide eest, mis tulenevad selliste andmete sisestamisest.
•  Kasutatavad võrguühendused sõltuvad riigist.
•  Teie kaamera WLAN-funktsioonid peavad vastama teie piirkonnas kehtivatele 
raadiosidenõuetele. Vastavuse tagamiseks kasutage WLAN-funktsioon ainult riigis, 
kus te kaamera ostsite.
•  Võrgusätete muutmise protsess võib võrgutingimustest sõltuvalt erineda.
•  Ärge looge ühendust võrguga, mille kasutamiseks teil puudub õigus.
•  Enne võrguga ühendumist jälgige, et aku oleks täielikult laetud.
•  Te ei saa laadida üles või saata mõnedes režiimides jäädvustatud faile.
•  Failide edastamisel teise seadmesse ei pruugi seade neid toetada. Sel juhul 
kasutage failide taasesituseks arvutit.