Samsung WB350F User Manual (et)

Download
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Raadiovõrk
  118
Teksti sisestamine
Kuidas sisestada teksti. Allolevas tabelis olevad ikoonid võimaldavad teil kursorit 
liigutada, muuta täheregistrit jne. Vajutage [D/c/F/t] soovitud klahvi 
teisaldamiseks ja vajutage seejärel [o] klahvi sisestamiseks. Samuti võite klahvi 
sisestamiseks puudutada.
X
Tühista
Valmis
X
Tühista
Valmis
Ikoon
Kirjeldus
Liigutab kursorit.
ABC-režiimis suur- või väiketähtede valimiseks.
X
Kustutab viimase märgi.
Tühista
Tekstisisestuse lõpetamine ja naasmine eelmisele leheküljele.
Ikoon
Kirjeldus
Sümolirežiimi ja ABC-režiimi vahel valimine. 
Lisab tühiku.
Valmis
Kuvatud teksti salvestamine.
• 
Olenemata ekraanikeelest saate osades režiimides sisestamiseks kasutada 
üksnes inglise tähti.
• 
Valmis olekusse liikumiseks vajutage [P].
• 
Saate sisestada maksimaalselt 64 märki.
• 
Ekraan võib erineda, olenevalt sisestusrežiimist.