Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Raadiovõrk
  119
NFC funktsiooni kasutamine (Tag & Go)
Asetage nutitelefoni NFC antenn kaamera NFC sildi juurde ja käivitage nutitelefonisse fotode automaatse salvestamise funktsioon või nutitelefoni kaugjuhitava päästikuna 
kasutamise funktsioon. Samuti võite edastada faile NFC-toega seadmele taasesitusrežiimis. 
• 
Seda funktsiooni toetavad NFC-toega Android OS nutitelefonid. mis töötavad operatsioonsüsteemiga Android OS. Soovitatav on kasutada värskeimat versiooni. See funktsioon pole 
iOS seadmetel saadaval.
• 
Enne funktsiooni kasutamist peate Samsung SMART CAMERA App oma telefoni või seadmesse installima. Rakenduse saate alla laadida kas Samsung Apps või Google Play Store 
poodidest. Samsung SMART CAMERA App rakendus ühildub 2013 või hiljem toodetud Samsungi kaamera mudelitega.
• 
NFC sildi lugemiseks asetage NFC-toeaga seade kaamera NFC sildi juurde enam kui 2 sekundiks.
• 
Ärge muutke sildi teavet mistahes moel.
NFC funktsioonide kasutamine Wi-Fi režiimis
Valige funktsioonid MobileLink või Remote Viewfinder hüpikaknast, mis ilmub, kui 
loete silti NFC toega seadmelt. (lk. 121, 123)
NFC funktsioonide kasutamine võtterežiimis
NFC-toega seadmelt silti lugedes funktsioonide AutoShare või Remote Viewfinder 
käivitamine. (lk. 120, 123)
NFC-toega seadmelt silti lugedes Wi-Fi funktsiooni käivitamise eelsäte. (lk. 142)
NFC funktsioonide kasutamine taasesitusrežiimis  
(Photo Beam)
Kui te taasesitusrežiimis NFC-toega seadmelt silti loete, edastab kaamera praeguse 
faili nutitelefoni automaatselt.
•  Mitme faili edastamiseks valige pisipildivaates failid ja lugege seejärel NFC-toega 
seadmelt silti.