Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Raadiovõrk
  120
Failide automaatne salvestamine nutitelefoni
Kaamera loob WLAN-i kaudu ühenduse nutitelefoniga, mis toetab AutoShare funktsiooni. Kaameraga pildistamisel salvestatakse foto teie nutitelefoni automaatselt.
• 
Funktsiooni AutoShare toetavad Android OS või iOS nutitelefonid või tahvelarvutid. Teatud mudelid ei pruugi teatud režiime toetada. Enne funktsiooni kasutamist värskendage 
seadme püsivara uusimale versioonile. Kui püsivaraversioon pole uusim, ei pruugi see funktsioon korralikult toimida.
• 
Enne funktsiooni kasutamist peate Samsung SMART CAMERA App oma telefoni või seadmesse installima. Rakenduse saate alla laadida kas Samsung Apps'ist, Google Play Store'ist või 
Apple App Store'ist. Samsung SMART CAMERA App rakendus ühildub 2013 või hiljem toodetud Samsungi kaamera mudelitega.
• 
Teatud võtterežiimides pole see funktsioon sisemäluga saadaval.
• 
Selle funktsiooni seadistamisel säilib seadistus isegi võtterežiimi muutmisel.
• 
Mõned režiimid ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Lubage kaameras nutitelefon kaameraga ühendamiseks.
•  Kui nutitelefon on olnud kaameraga enne ühendatud, luuakse ühendus 
automaatselt.
•  Ühenduse olekut näitav ikoon ( ) ilmub kaamera ekraanile.
Jäädvustage kaameraga pilt.
•  Jäädvustatud foto salvestatakse kaamerasse ja edastatakse seejärel 
nutitelefoni.
•  Video salvestatakse ainult kaamerasse.
•  Liikuv pilt režiimis jäädvustatud GIF -faili nutitelefonisse ei salvestata.
•  Video salvestamisel jäädvustatud pildifaili nutitelefoni ei salvestata.
•  Kui GPS funktsioon on nutitelefonis aktiveeritud, salvestatakse GPS-i teave 
koos jäädvustatud fotoga.
Vajutage kaamera võtterežiimis [m].
Valige kaameras AutoShare → Sees.
•  Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige Edasi.
•  PIN kinnituse nõudmiseks nutitelefoni kaameraga ühendamisel valige 
Turvaseaded. (lk. 143)
Lülitage nutitelefonis sisse rakendus Samsung SMART CAMERA App.
•  iOS seadmete puhul lülitage enne rakenduse sisselülitamist sisse Wi-Fi 
funktsioon.
•  NFC-toega nutitelefonis rakenduse automaatseks käivitamiseks lülitage 
funktsioon sisse ja asetage nutitelefon kaamera NFC-sildi juurde (lk. 22).
Valige loendist kaamera ja ühendage nutitelefon kaameraga.
•  Nutitelefoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.
•  Kui Wi-Fi Turvalukk on lubatud, sisestage nutitelefoni kaameral kuvatud PIN.