Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Raadiovõrk
  121
Fotode ja videote saatmine nutitelefoni
Kaamera loob WLAN-i kaudu ühenduse nutitelefoniga, mis toetab funktsiooni MobileLink. Fotode ja videote saatmine nutitelefoni abil on üsna lihtne.
• 
Funktsiooni MobileLink toetavad Android OS või iOS nutitelefonid või tahvelarvutid. Teatud mudelid ei pruugi teatud režiime toetada. Enne funktsiooni kasutamist värskendage 
seadme püsivara uusimale versioonile. Kui püsivaraversioon pole uusim, ei pruugi see funktsioon korralikult toimida.
• 
Enne funktsiooni kasutamist peate Samsung SMART CAMERA App oma telefoni või seadmesse installima. Rakenduse saate alla laadida kas Samsung Apps'ist, Google Play Store'ist või 
Apple App Store'ist. Samsung SMART CAMERA App rakendus ühildub 2013 või hiljem toodetud Samsungi kaamera mudelitega.
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Valides failid nutitelefonist, saate vaadata kuni 1 000 viimast faili ja saata kuni 1 000 faili korraga. Valides kaamerast failid, saate vaadata faile, mida kaameras valiti. Maksimaalne arv 
faile, mida saate saata, sõltub nutitelefoni mälust.
• 
Saates täisl HD videoid MobileLink funktsiooni abil, ei pruugi olla võimalik neid faile osades seadmetes taasesitada.
• 
Selle funktsiooni kasutamise ajal iOS seadmel võib seadme Wi-Fi ühendus katkeda.
• 
Kaamera ekraan lülitub välja, kui te ei teosta toiminguid 30 sekundi vältel.
•  Kui valite Valige kaamerast failid (ühendage mitme nutifoniga), saate 
ühendada kuni 4 nutitelefoni ja seejärel valida failid, mida kaamerast saata. 
Mitmele nutitelefonile failide edastamine võib kesta kauem kui ühele 
seadmele failide edastamine.
Lülitage nutitelefonis sisse rakendus Samsung SMART CAMERA App.
•  iOS seadmete puhul lülitage enne rakenduse sisselülitamist sisse Wi-Fi 
funktsioon.
•  NFC-toega nutitelefonis rakenduse automaatseks käivitamiseks lülitage 
funktsioon sisse ja asetage nutitelefon kaamera NFC-sildi juurde (lk. 22).
Valige loendist kaamera ja ühendage nutitelefon kaameraga.
•  Nutitelefoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.
•  Kui Wi-Fi Turvalukk on lubatud, sisestage nutitelefoni kaameral kuvatud PIN.
Keerake kaamera režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige kaameras  .
•  Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige Edasi.
•  PIN kinnituse nõudmiseks nutitelefoni kaameraga ühendamisel valige 
Turvaseaded. (lk. 143)
Valige kaameras saatmise võimalus. 
•  Kui valite Valige nutitelefonist failid, saate kasutada oma nutitelefoni 
kaamerasse salvestatud failide vaatamiseks ja jagamiseks. Ekraan lülitatakse 
välja, kui te nutitelefonis 30 sekundi vältel toiminguid ei teosta.
•  Kui valite Valige kaamerast failid (ühendage nutifoniga), saate valida failid, 
mida kaamerast saata.