Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Raadiovõrk
  123
Keerake kaamera režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige kaameras  .
•  Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige Edasi.
•  PIN kinnituse nõudmiseks nutitelefoni kaameraga ühendamisel valige 
Turvaseaded. (lk. 143)
Lülitage nutitelefonis sisse rakendus Samsung SMART CAMERA App.
•  iOS seadmete puhul lülitage enne rakenduse sisselülitamist sisse Wi-Fi 
funktsioon.
•  NFC-toega nutitelefonis rakenduse automaatseks käivitamiseks lülitage 
funktsioon sisse ja asetage nutitelefon kaamera NFC-sildi juurde (lk. 22).
Valige loendist kaamera ja ühendage nutitelefon kaameraga.
•  Nutitelefoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.
•  Kui Wi-Fi Turvalukk on lubatud, sisestage nutitelefoni kaameral kuvatud PIN.
Lubage kaameras nutitelefon kaameraga ühendamiseks.
•  Kui nutitelefon on olnud kaameraga enne ühendatud, luuakse ühendus 
automaatselt.
Määrake nutitelefonil järgmised võttesuvandid.
Ikoon
Kirjeldus
Välgusuvand
Taimeri suvand
Foto suurus
Salvestamise asukoht
Suumi suhe
•  Selle funktsiooni kasutamise ajaks lülitatakse osa kaamera nuppudest välja.
•  Nutitelefonis saate kaamerat kasutada ainult ekraani puudutades.
•  Remote Viewfinder režiim toetab ainult 
 ja 
 foto suurusi.
Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna
Kaamera loob WLAN-i kaudu ühenduse nutitelefoniga, mis toetab funktsiooni Remote Viewfinder. Funktsiooni Remote Viewfinder abil saab nutitelefoni kasutada 
kaugjuhtimispäästikuna. Tehtud foto kuvatakse nutitelefonis.
• 
Funktsiooni Remote Viewfinder toetavad Android OS või iOS nutitelefonid või tahvelarvutid. Teatud mudelid ei pruugi teatud režiime toetada. Enne funktsiooni kasutamist 
värskendage seadme püsivara uusimale versioonile. Kui püsivaraversioon pole uusim, ei pruugi see funktsioon korralikult toimida.
• 
Enne funktsiooni kasutamist peate Samsung SMART CAMERA App oma telefoni või seadmesse installima. Rakenduse saate alla laadida kas Samsung Apps'ist, Google Play Store'ist või 
Apple App Store'ist. Samsung SMART CAMERA App rakendus ühildub 2013 või hiljem toodetud Samsungi kaamera mudelitega.
• 
Kaamera ekraan lülitub välja, kui te ei teosta toiminguid 30 sekundi vältel.