Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna
Raadiovõrk
  124
Fokuseerimiseks puudutage ja hoidke oma nutitelefonil  .
•  Fookus seatakse automaatselt suvandile Mitu AF.
Pildistamiseks vabastage  .
•  Foto salvestatakse nututelefonisse algses suuruses. 
•  Kui GPS funktsioon on nutitelefonis aktiveeritud, salvestatakse GPS-i teave 
koos jäädvustatud fotoga.
• 
Selle funktsiooni kasutamisel sõltub ideaalne vahemaa kaamera ja nutitelefoni 
vahel teie ümbrusest.
• 
Soovitame selle funktsiooni kasutamise ajal hoida nutitelefoni ja kaamera vahet 
7 m piirides.
• 
Pärast nutitelefonis 
 vabastamist kulub pildistamiseks natukene aega.
• 
Funktsioon Remote Viewfinder lülitub välja, kui:
 
-
kas kaamera või nutitelefon välja lülitatakse
 
-
emb-kumb seadmetest kaotab ühenduse WLAN-iga
 
-
Wi-Fi ühendus on nõrk või ebastabiilne
 
-
te ei teosta ühenduses olles toiminguid ligikaudu 3 minuti vältel