Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Fotode ja videote saatmine automaatse varundamise abil
Raadiovõrk
  128
Valige varunduse arvuti.
Valige OK.
•  Saatmise katkkestamiseks valige Tühista.
•  Varundamiseks ei saa valida üksikuid faile. See funktsioon varundab ainult 
uued kaameras olevad failid.
•  Varundamise edenemist näidatakse arvuti kuvaril ja kaamera ekraanil.
•  Kui edastamine on lõppenud, lülitub kaamera umbes 30 sekundi möödudes 
automaatselt välja. Eelmisele kuvale naasmiseks valige Tühista, et vältida 
kaamera automaatset väljalülitumist.
•  Pärast edastamise lõppemist arvuti automaatseks väljalülitamiseks 
puudutage Lülita arvuti pärast varundamist välja.
•  Varundamise arvuti muutmiseks valige 
.
• 
Kui ühendate kaamera WLAN-iga, siis valige AP, mis on arvutiga ühendatud.
• 
Kaamera otsib saadaolevaid pääsupunkte, isegi kui ühendute uuesti samasse 
pääsupunkti.
• 
Kui te failide saatmise ajal kaamera välja lülitate või aku eemaldate, siis 
failiedastus katkeb.
• 
Selle funktsiooni kasutamisel on teie kaameral katiku kasutamine blokeeritud.
• 
Korraga on failide saatmiseks võimalik arvutiga ühendada ainult üht kaamerat.
• 
Varundamine võib katkeda võrguoludest tingituna.
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb Windowsi tulemüür ja ka võimalikud 
muud tulemüürd välja lülitada.
• 
Saata on võimalik maksimaalselt 1 000 viimast faili.
• 
Arvutitarkvara korral võib serveri nimi sisaldada ainult ladinatähti ja kuni 48 
märki.
• 
Kui samal ajal luuakse mitut tüüpi failid, siis selle funktsiooniga saadetakse 
arvutisse ainult pildifailidl (JPG).