Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Raadiovõrk
  129
E-posti sätete muutmine
E-posti menüüs saab muuta sätteid teabe salvestamiseks. Samuti saate määrata või 
muuta e-posti parooli. Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“
(lk. 118)
Teabe salvestamine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige 
.
Vajutage [m].
Valige Saatja seade.
Valige lahter Nimi, sisestage oma nimi ning valige Valmis.
Saatja seade
Nimi
E-post
Salvesta
Lähtesta
Valige lahter E-post, sisestage oma e-posti aadress ning valige 
Valmis.
Muudatuste salvestamiseks valige Salvesta.
•  Oma teabe kustutamiseks valige Lähtesta.
Fotode või videote saatmine e-postiga
Kuidas muuta e-posti menüüs olevaid sätteid ning saata kaameras salvestatud fotosid ja videoid e-kirjaga.