Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Fotode või videote saatmine e-postiga
Raadiovõrk
  130
E-posti parooli määramine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige 
.
Vajutage [m].
Valige Parooli seadmine → Sees.
•  Parooli väljalülitamiseks valige Väljas.
 Kui ilmub hüpikaken, valige OK.
•  Hüpikaken kaob automaatselt ka siis, kui te ei vali OK.
Sisestage 4-numbriline parool.
Sisestage parool uuesti.
Kui ilmub hüpikaken, valige OK.
Kui unustate parooli, saate selle lähtestada, valides parooli seadistamise kuval 
Reset
. Teabe lähtestamisel kustutatakse varem salvestatud kasutaja seadete teave, 
e-posti aadress ja hiljuti saadetud meilid.
E-posti parooli muutmine
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige 
.
Vajutage [m].
Valige Muuda parooli.
Sisestage oma kehtiv 4-numbriline parool.
Sisestage uus 4-numbriline parool.
Sisestage uus parool uuesti.
Kui ilmub hüpikaken, valige OK.