Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Fotode või videote saatmine e-postiga
Raadiovõrk
  131
Fotode või videote saatmine e-postiga
Kuidas saata kaameras salvestatud fotosid ja videoid e-postiga. Teavet teksti 
sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“. (lk. 118)
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige 
.
Ühendage WLAN-iga. (lk. 115)
Valige Saatja, sisestage oma e-posti aadress ning valige Valmis.
•  Kui te olete oma teabe eelnevalt salvestanud, siis sisestatakse see 
automaatselt. (lk. 129)
•  Aadressi valimiseks varasemate saatjate loendist valige   → soovitud 
aadress.
Valige lahter Vastuvõtja, sisestage e-posti aadress ning valige 
Valmis.
•  Aadressi valimiseks varasemate adressaatide hulgast valige   → aadress.
•  Adressaatide lisamiseks valige  . Sisestada saab kuni 30 adressaati.
•  Aadressi kustutamiseks loendist valige  .
Valige Edasi.
Valige saadetavad failid.
•  Valida on võimalik kuni 20 faili. Kogumaht võib olla maksimaalselt 7 MB.
Valige Edasi.
Valige lahter kommentaar, sisestage oma kommentaar ning valige 
Valmis.
10 
Valige Saada.
•  Kaamera saadab e-kirja ära.
•  Kui e-kirja saatmine nurjub, ilmub uuesti saatmist päriv sõnum.
• 
Foto edastamise õnnestumine võib oleneda ka vigadest vastuvõtja 
e-postikontol, mille tõttu foto vastuvõtmisest keeldutakse või sõnum 
rämpspostiks liigitatakse.
• 
Kui võrguühendust pole saadaval või kui e-posti sätted on valed, ei pruugi 
e-posti saatmine olla võimalik.
• 
Kui failide kogumaht ületab 7 MB, ei saa e-kirja saata. Saadetavate fotode 
maksimaalne eraldusvõime on 2M. Saadetavate videote maksimaalne 
eraldusvõime on 
. Kui valitud foto eraldusvõime on suurem kui 2M, 
muudetakse selle eraldusvõime automaatselt väiksemaks.
• 
Kui te ei saa e-kirja tulemüüri või kasutaja autentimise sätete tõttu saata, saate 
abi oma võrguadministraatorilt või võrguteenuse pakkujalt.
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Samuti saate saata e-kirja taasesitusrežiimis vajudes [m] ja valides seejärel 
Jaga(Wi-Fi) → E-post või valides 
 → E-post.