Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Foto- või videojagamisteenuste kasutamine
Raadiovõrk
  133
• 
Te võite määrata Facebooki üleslaadimiste kausta vajutades [m] ja valides 
seejärel jagamisteenuste loendikuvast Kaust üleslaadimiseks (Facebook)
• 
Mahupiirangut ületavaid faile ei saa üles laadida. Üleslaaditavate fotode 
maksimaalne eraldusvõime on 2M. Üleslaaditavate videote maksimaalne 
eraldusvõime on 
. Kui valitud foto eraldusvõime on suurem kui 2M, 
muudetakse selle eraldusvõime automaatselt väiksemaks. (Teatud 
jagamisteenustes võib maksimaalne foto eraldusvõime erineda.)
• 
Fotode või videote üleslaadimise viis võib sõltuvalt valitud jagamisteenusest 
erineda.
• 
Kui te ei pääse jagamisteenusesse tulemüüri või kasutaja autentimise sätete 
tõttu, pöörduge oma võrguadministraatori või võrguteenuse pakkuja poole.
• 
Üleslaaditud fotode ja videote pealkirjaks võib automaatselt saada nende 
salvestamise kuupäev.
• 
Fotode üleslaadimise ja veebilehtede avanemise kiirust võib mõjutada teie 
Interneti-ühenduse kiirus.
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• 
Samuti võite fotosid või videosid jagamisteenustesse üles laadida 
taasesitusrežiimis, vajutades [m] ja valides seejärel Jaga(Wi-Fi) → 
jagamisteenus või valides 
 → jagamisteenus.
• 
Teatud jagamisteenustesse ei saa videosid üles laadida.