Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Raadiovõrk
  134
Rakenduse Samsung Link kasutamine failide saatmiseks
Te võite laadida faile oma kaamerast Samsung Link salvestusruumi võrgus või registreeritud seadmetesse, või kuvada faile samasse AP-sse ühendatud Samsung Link seadmel.
Sisestage oma ID ja parool ning valige Sisselogimine → OK.
•  Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“. (lk. 118)
•  Loendist ID valimiseks valige   → ID.
•  Kui olete varem olnud veebilehele sisse logitud, võidakse teid sisse logida 
automaatselt.
Selle funktsiooni kasutamiseks peate te looma Samsung Link konto ja konto 
koos ühendatud veebimälu seadmega, mis kasutab teie arvutit. Pärast 
kontode loomist lisage oma veebimälu konto Samsung Linki.
Valige veebimälu või registreeritud seade.
•  Enne teenuse kasutamist peate külastama Samsung Link veebilehte oma 
arvutiga ja registreerima veebimälu seadme.
Valige üleslaaditavad failid ja valige Laadi üles.
• 
Samsung Link veebimällu ei saa videofaile üles laadida. 
• 
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada. 
• 
Üleslaadida on võimalik kuni 20 faili.
• 
Samuti saate laadida fotosid taasesitusrežiimis vajutades [m] ja valide 
seejärel Jaga(Wi-Fi) → Samsung Link või valides 
 → Samsung Link.
Fotode üleslaadimine veebimällu või registreeritud 
seadmetesse
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige   → Veebiruum.
•  Kui ilmub juhis, valige OK.
•  Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua automaatselt 
ühenduse WLAN-ga.
•  Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib see 
kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk. 115)
•  Üleslaaditavate fotode mahu muutmiseks vajutage [m] ja valige seejärel 
Üleslaetava faili maht.