Samsung WB350F User Manual (et)

Download
Rakenduse Samsung Link kasutamine failide saatmiseks
Raadiovõrk
  135
Fotode ja videode kuvamine Samsung Link toega seadmetes
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige   → Lähedalasuvad seadmed.
•  Kui ilmub juhis, valige OK.
•  Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua automaatselt 
ühenduse WLAN-ga. 
•  Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib see 
kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk. 115)
•  Võite seadistada lubama ainult valitud seadmeid või kõiki seadmeid 
vajutades [m] ja valides ekraanil seejärel DLNA juurdepääsu kontroll.
•  Luuakse jagatavate failide loend. Oodake, kuni teised seadmed teie kaamera 
leiavad.
Ühendage Samsung Link seade võrku ja lülitage seejärel Samsung 
Link funktsioon sisse.
•  Täpsemat teavet selleks leiate oma seadme kasutusjuhendist.
Lubage kaameras Samsung Link seadmel kaameraga ühendada.
Valige Samsung Link seadmes ühendamiseks kaamera.
Sirvige Samsung Link seadmes jagatud fotosid ja videosid.
•  Lisateavet kaamera otsimise ning fotode või videote sirvimise kohta Samsung 
Link seadmes leiate seadme kasutusjuhendist.
•  Olenevalt Samsung Link seadme tüübist või võrgu seisukorrast ei pruugi 
video mängida sujuvalt. Kui see juhtub, salvestage video uuesti 640 X 480 või 
madalama kvaliteediga ja mängige uuesti. Kui videod üle juhtmeta võrgu teie 
seadmes sujuvalt ei mängi siis proovige oma kaamera seadmega ühendada 
A/V-kaabli abil.
Pääsupunkt
Ÿ Kaamera on ühendatud teleriga, mis toetab Samsung Linki WLANi kaudu.